The Ganchillo Natural Revolution-Hilados naturales online

0

Non produtos

 • Total

  0,00 €
Inicio > Información

Información

CONDICIÓNS DE COMPRA

Para facer  calquera compra en The ganchillo natural revolution terás que estar rexistrado como a cliente. O sistema pedirache a identificación para seguir co proceso de compra despois de seleccionar e engadir os produtos na cesta da compra.

Os prezos indicados nos produtos  teñen o correspondente IVE incluído no momento da  compra.

Por defecto, as facturas se enviarán co  produto.

Os días de saída de pedidos serán os días laborables, no es contabilizarán os sábados, os domingos nin os festivos.

PAGO SEGURO

The ganchillo natural revolution ofrece a posibilidade de realizar os pagos de forma segura a través de distintas opcións:

-Con tarxeta de crédito ou débito (Visa ou MasterCard) usando a TPV Virtual de “CaixaBank”.

-Transferencia bancaria, no caso dos clientes de “CaixaBank” poderán realizar este trámite directamente a través dun enlace directo a “Líña Aberta” e se polo contrario no o son, poderán realizar dita operación a través de súa entidade bancaria.

-Paypal, seleccionando esta posibilidade ao realizar a compra accederase a unha nova ventá onde poderá introducir os seus datos para validar la mesma.

Ao utilizar estes métodos de pago, a nosa tenda no accede a ningún dato bancario dos nosos clientes, e ofrecemos máxima confidencialidade e seguridade.

GASTOS Y CONDICIÓNS DE ENVÍO

The ganchillo natural revolution  envía a calquera zona territorial do estado español, os gastos de envío dependerán da zona e do peso e serán gratuitos a partir de 30€.

O paquete se enviará por Correos ou mediante mensaxería urxente no prazo de 1 día laborable tras a recepción do pago.

A opción máis económica, que permite minimizar custos de envío e facilitar a entrega, é a de recollida na oficina de Correos. Esta opción será obrigatoria en envíos gratuítos.

Tamén existe a opción, de solicitar a entrega en domicilio o en outra dirección mediante o servizo de Correos, esta opción é algo máis cara.

Tanto no caso de recollida en oficina de Correos como no caso de entrega a domicilio, o servizo de Correos realizará as entregas en 48 a 72 horas dende a saída do mesmo, dependendo do lugar de destino. Estes prazos serán contabilizados de luns a venres.

Outra posibilidade permite solicitar un envío máis rápido con entrega antes de las 19 h. do día seguinte a súa saída, a través de mensaxería urxente.

En tódolos casos, tanto para envíos por Correos como por Mensaxería, os custes de envío quedarán reflexados na cesta da compra e dependerán do lugar de entrega e do peso do paquete.

O envío terá un código que será facilitado ao cliente por correo electrónico para realizar o seguimento de mesmo.

Un pedido se considera entregado no momento no que o transportista entrega o paquete ou paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercadoría á recepción e indicar tódalas anomalías no albará de recepción de entrega.

No caso de clientes de Santiago de Compostela e comarca poden poñerse en contacto por correo electrónico para concertar unha entrega e evitar os custos de envío.

DEVOLUCIÓNS

Se ao recibir a compra non estás satisfeit@ co el produto ou este chega defectuoso, tes un prazo de sete días hábiles (según la Ley 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista) para poder contactar comigo a través del correo electrónico theganchillonaturalrevolution@theganchillonaturalrevolution.com.

Pasado o prazo de sete días hábiles no se aceptarán reclamacións. Para reclamar roturas do embalaxe ou defectos hai que gardar o embalaxe orixinal.

No se aceptarán devolucións sen previo aviso, de produtos manipulados ou de produtos desprecintados.

Trala comprobación da reclamación e  se se acepta a devolución procederei a reembolsarte o importe do mesmo. O que non se reembolsará serán os gastos de envío que correrán a cargo do cliente, excepto no caso que se deba a defecto ou rotura do embalaxe por parte do transportista ou error noso no envío.

PRIVACIDADE

Quiero cuidar la privacidad de tus datos. Aquí te explico qué datos personales recopilamos en la web y cómo los utilizo. Te animo a que leas con detenimiento estos términos antes de dejarme tus datos personales. 

En la web The Ganchillo Natural Revolution respetamos y cuidamos tus datos personales y tus derechos como tal están garantizados. Estos son nuestros principios con respecto a tu privacidad: 

• Sólo solicitamos la información personal necesaria para prestarte el servicio que ofrecemos. 

• Nunca compartimos tu información personal con nadie, excepto para cumplir con nuestro servicio (por ejemplo, mensajería), con la ley o en caso de que contemos con tu autorización expresa. 

• Nunca utilizamos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta política de privacidad.

Esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar cualquier formulario donde se recaben datos de carácter personal.

The ganchillo natural revolution ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Responsable del tratamiento de tus datos personales

 • Identidad del Responsable: Susanna Suárez Figueras

Nombre comercial: The ganchillo natural revolution        

 • NIF/CIF: 40.326.194H
 • Dirección: Ribas 97, 15886, Teo (A Coruña)
 • Correo electrónico: theganchillonaturalrevolution@theganchillonaturalrevolution.com
 • Actividad: Venta online de materiales naturales y productos relacionados para tejer.

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los datos personales que nos envíes a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento de datos de “Usuarios de la web y suscriptores”.

Para el tratamiento de datos de nuestros usuarios, implementamos todas las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la legislación vigente.

Principios que aplicamos a tu información personal

En el tratamiento de tus datos personales, aplicamos los siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre requeriré  tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales para uno o varios fines específicos que informaré previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Solo solicito datos estrictamente necesarios en relación con los fines para los que los requiers. Los mínimos posibles.
 • Principio de limitación del plazo de conservación: mantendré los datos durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, en función a la finalidad, te informaré del plazo de conservación correspondiente y, en el caso de suscripciones, periódicamente revisaré las listas para mantenerlas al día.
 • Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales y se garantice confidencialidad. Toms todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de los usuarios por parte de terceros.

¿Cómo he obtenido tus datos?

Los datos personales tratados en The ganchillo natural revolution proceden de:

• Formulario de suscripción

• Formulario de alta de cliente

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en The ganchillo natural revolution se tratan datos personales que nos conciernen o no.

Como interesado tienes derecho a:

• Solicitar el acceso a tus datos personales

• Solicitar su rectificación o supresión

• Solicitar la limitación de su tratamiento

• Oponerte al tratamiento

• Solicitar la portabilidad de los datos

Los interesados podréis acceder a vuestros datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podréis solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, como interesado podrás oponerse al tratamiento de sus datos. The ganchillo natural revolution dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Cómo interesado, tienes derecho a recibir los datos personales que te incumban, que nos hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:

• El tratamiento esté basado en el consentimiento

• Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada.

• El tratamiento se efectúe por medios automatizados.

Al ejercer tu derecho a la portabilidad de los datos, tendrás derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

Cuando un usuario se conecta con esta web, por ejemplo, para comentar un post, mandar un correo electrónico, suscribirse o realizar alguna compra, está facilitando información de carácter personal de la que es responsable The ganchillo natural revolution. Esa información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, el usuario da su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por http://theganchillonaturalrevolution.com, sólo como se describe en la presente Política de Privacidad.

En The ganchillo natural revolution existen diferentes sistemas de captura de información personal y, tratamos la información facilitada por las personas interesadas con el siguiente fin por cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de suscripción a boletín de noticias: En este caso, solicitamos los siguientes datos personales, recogidos en el momento de la suscripción: Email y Dirección IP, con el fin de gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines, promociones y ofertas especiales. Dentro de la web existen varios formularios para activar la suscripción. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por Mailchimp. Los datos personales recogidos estarán ubicados en los servidores de Mailchimp (proveedor de The ganchillo natural revolution) fuera de la UE en EEUU.  Mailchimp está acogido al acuerdo EU-US Privacy Shield, cuya información está disponible aqui, aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos.
 • Formulario de alta como usuario de la web: Para realizar pedidos y compras a través de la tienda online http://theganchillonaturalrevolution.com. Los datos personales recogidos son sexo, nombre, apellidos, e-mail, contraseña y fecha de nacimiento. Una vez registrado el usuario puede guardar sus compras y recibir ofertas. 
 • Formulario de compra de la web: Cuando un usuario realiza una compra en la tienda online http://theganchillonaturalrevolution.com, en este formulario tiene la opción de registrarse si no lo ha hecho antes. Los datos personales recogidos son sexo, nombre, apellidos, email, contraseña, empresa (no obligatorio), NIF, dirección, código postal, ciudad, país y teléfono. Estos datos se recogen con la finalidad de emitir una factura para el usuario y para realizar el envío a través de la empresa de mensajería Correos (proveedor de The ganchillo natural revolution), que tiene sus servidores dentro de la UE. 

Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales:

• Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.

• Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.

• También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que detallamos en la política de cookies.

• Para gestionar las redes sociales. The ganchillo natural revolution tiene presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de http://theganchillonaturalrevolution.com, se regirá por este apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario de The ganchillo natural revolution. Tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social, informando de actividades, productos o servicios de The ganchillo natural revolution. Así como, para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento general de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, The ganchillo natural revolution con domicilio en Ribas 97, 15886, Teo (A Coruña) será responsable del tratamiento de los datos correspondientes a usuarios de la web y suscriptores.

The ganchillo natural revolution, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en esos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

Legitimación para el tratamiento de tus datos

La base legal para el tratamiento de tus datos es: el consentimiento.

Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta política de privacidad.

La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.

Categoría de datos

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán: Hasta que no se solicite su supresión por el interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Muchas herramientas que utilizamos para gestionar tus datos son contratados por terceros.

Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, http://theganchillonaturalrevolution.com, comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:

Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a http://theganchillonaturalrevolution.com a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que generan las cookies acerca de su uso de http://theganchillonaturalrevolution.com (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Hosting: HACCE Soluciones TIC SL con domicilio r/Marqués de Valterra nº17 of. 5 p3, 36202, Vigo (Pontevedra). Más información en: http://hacce.com/ , trata los datos con la finalidad de realizar sus servicios de hosting a The ganchillo natural revolution.

Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en EEUU. Más información en: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a ). The Rocket Science Group LLC d/b/a trata los datos con la finalidad de realizar sus servicios de email marketing a The ganchillo natural revolution.

Mensajería: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (Correos), domiciliada en vía de Dublín nº 7, 28070 Madrid. Correos trata los datos con la finalidad de prestar el servicio de mensajería a The ganchillo natural revolution. 

Navegación

Al navegar por http://theganchillonaturalrevolution.com se pueden recoger datos no identificables, que pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. Entre los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a través de servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:

 • Google analytics: Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto.

Secreto y seguridad de los datos

http://theganchillonaturalrevolution.com se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.

http://theganchillonaturalrevolution.com no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.

Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, The ganchillo natural revolution se asegurará de que cualquier persona que esté autorizada por The ganchillo natural revolution para procesar los datos del cliente (incluido su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).

Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta The ganchillo natural revolution, deberá notificar al cliente sin demoras indebidas y deberá proporcionar información oportuna relacionada con el incidente de seguridad tal como se conozca o cuando el cliente lo solicite razonablemente.

Exactitud y veracidad de los datos

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas a http://theganchillonaturalrevolution.com exonerando a The ganchillo natural revolution de cualquier responsabilidad al respecto.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Aceptación y consentimiento

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de The ganchillo natural revolution en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Revocabilidad

El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a The ganchillo natural revolution en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos ARCO. Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Cambios en la política de privacidad

The ganchillo natural revolution se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, The ganchillo natural revolution anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Correos comerciales

De acuerdo con la LSSICE, http://theganchillonaturalrevolution.com no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la web, el usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, http://theganchillonaturalrevolution.com se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.